[website ontwerp] [website bouwen] []
[Start]


HOE WERKT HET

Alle modellen maken gebruik van een 100% chloorvrije technologie waarbij wordt voorzien in een chemicaliënvrij, natuurlijke zuurstofbehandeling en hoog-frequentie-ionisatie.


Het E-Clear chloorvrij systeem produceert natuurlijke zuurstof door het zwembadwater te laten circuleren via zijn transparante reactiekamers met laagspanningsstroom. Dit proces veroorzaakt dat H2O (water) wordt opgesplitst in 4 krachtige, non-toxische, oxydatoren namelijk O1 en O2 (zuurstofatomen), H2O2 (waterstofperoxide) en OH (waterstof) in gasvorm. Deze onschadelijke oxydanten zijn bijna 2 maal zo sterk als chloor.

Het E-Clearsysteem produceert 20 – 80 gram aan oxydatie per minuut, een niveau dat niet haalbaar is met ozonsystemen. In feite zou een ozongenerator 24 uur moeten draaien om dezelfde oxidatie te produceren als een E-Clearsysteem genereert in 10 minuten.

Om alle bacteriën en algen te doden gebruiken we bijkomend koperionisatie. Deze veilige vorm van waterbehandeling werd in 1967 door NASA geïntroduceerd in het Apollo ruimtevaartprogramma om deze van veilig drinkwater te voorzien en afzettingen te voorkomen in de koelinstallaties gedurende de ruimtereis. Het E-Clearsysteem implementeert net dezelfde technologie. Het geïoniseerde koper van een E-Clearinstallatie is volledig veilig voor mensen, huisdieren en planten, maar dodelijk voor algen, bacteriën en de meeste virussen.
De E-Clear ioniserende koperplaten zijn zelfreinigend door middel van omkerende polariteit.
Koperionen verdampen niet zoals chloor en worden niet aangetast in een warm en vochtig klimaat. Koperionen zijn stabiel en reageren niet zodat deze ook geen giftige bijproducten produceren.


INSTALLATIE EN WERKING

Het E-Clear systeem bestaat uit 2 hoofdcomponenten; Een elektronische stuurkast en 2 transparante PVC-kamers die in het retourcircuit (na de filter) worden ingebouwd.
Het complete systeem kan gemakkelijk ingebouwd worden in minder dan een halve dag.
Eenmaal geïnstalleerd en in werking gesteld zal het toestel calcium (kalk in het water) omzetten naar calciumbicarbonaat wat extreem gezond is en uw zwembadwater zijdezacht zal laten aanvoelen.
Regelmatig de pH-waarde controleren blijft noodzakelijk. Dit kan evenwel door middel van een automatisch meet-, regel- en doseertoestel.


TECHNISCHE INFORMATIE

De elektronische oxydatie van E-Clear maakt het water zacht zodat de alkaliniteit steeds
op peil blijft en er zo voor zorgt dat het water zijdezacht aanvoelt, zelfs op een pH-waarde 6,8.
De pH-waarde wordt rond pH neutraal gehouden en vraagt dus minder reducties.
Carbonaathardheid en ’Totaal Opgeloste Stoffen’ zijn nooit een probleem voor E-Clear.
Het water hoeft nooit vervangen te worden vanwege het hoge T.D.S en zo blijft de geleidbaarheid van het water steeds op peil. Dit maakt het gebruik van agressieve chemicaliën overbodig.


OPERATIONELE KOSTEN

Het spreekt voor zich dat het wegvallen van chloorproducten, anti-algenmiddel e.d. op zich al een hele besparing is. De grootste besparing ligt echter in de langere levensduur van alle zwembadmaterialen en installaties.BESLUIT

De combinatie van de ultraviolet technologie (optioneel) , ionisatie en ‘natuurlijke zuurstof’ via elektronische oxydatie verzekert dat E-Clear het meest technisch geavanceerd waterbehandelingssyteem is voor het behandelen van zwembadwater, whirlpools, Koi-vijvers en waterpartijen. Deze geavanceerde technologie is er eindelijk in geslaagd het gebruik van chloor, zout en andere giftige chemicaliën te stoppen en toch ons te beschermen tegen alle bacteriën, virussen en ongezonde waterkwaliteit in het algemeen.
Het ‘natuurlijk waterzuurstof proces’ is de meest grondige, vooruitstrevende en lonende technologie in non-toxische waterbehandeling dat de laatste 100 jaar is geïntroduceerd!


bron: website


  

www.e-clear.eu

TERUG